Øster Snede og Omegns Borgerforening

Historie

Området omkring Mølledammen blev i 1965 købt af smed Th. Jensen og udlagt til rekreativt område, som alle frit kunne benytte.

 

Få år efter Th Jensens død, købte kommunen arealerne af Th Jensens sønner.

 

For et favorabelt beløb blev området videresolgt til Borgerforeningen.

Borgerforeningen er stiftet i 1996 med henblik på drift af byens "Mølledam"

 

Foreningen klarer vedligeholdelsen af området med græsslåning, sikring af kanten ved mølledammen, vedligeholdelse af sluse, ålepassage m.m.

Området omkring Mølledammen er med gangstier, legeområde, borde og bænke.

Det er tilladt for medlemmer af foreningen, med gyldigt fisketegn at fiske i Mølledammen, hvor der hvert år udsættes ørreder. Har du/I lyst til at deltage i det praktiske arbejde i foreningen eller støtte os med dit medlemsskab, henvend dig til bestyrelsen.